Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon-, werk- en leefgemeenschap.

16.10.2021

Vergadering Oktober en bijeenkomst met Gemeente en Provincie over natuurgebied Gagel / Bijleveld

Het bestuur van Wilnis Klopt heeft twee keer vergaderd deze maand.
Namens de gemeente was Marieke v.d. Berg aanwezig (als vervanging van Pieter Scholten).

Vergadering Oktober 2021Buurderij-van-Dam.png

De eerste bijeenkomst werd gehouden bij Buurderij Van Dam. Daar was ook Niels Broszat (beeldend kunstenaar) bij aanwezig.

Tijdens deze bijeenkomst hebben wij o.a. het volgende besproken:

- Hoe kan Wilnis Klopt als vereniging voldoen aan de nieuwe WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen).

- Welke punten willen wij bespreken met het college van B&W op 9 nov. en hoe betrekken we daar leden en inwoners bij.

- Wilnis Klopt participeert in een overleg met wethouder en groep ‘Red onze bieb’ over hoe de Willisstee als multifunctioneel gebouw ingezet kan worden.

Plattegrond dorp.png- Proef met eenrichtingsverkeer in Julianastraat -> Raadhuisstraat -> Dorpsstraat start eind oktober. De Koningin Julianaschool maakt zich zorgen om de verkeersveiligheid van fietsende kinderen in de Dorpsstraat. Niels Broszat neemt contact op met de betreffende ambtenaar met het verzoek om op een kleurrijke manier de aandacht voor deze kinderen te vragen.

Plannen van de provincie met het gebied Gagel / Bijleveld

De tweede bijeenkomst vond plaats op het gemeentehuis en ging over de plannen van de provincie met het gebied Gagel / Bijleveld. Hierbij waren ook Maeike Pebesma (projectleider vanuit de provincie), Nico Röling (ambtenaar DRV), Joost Samsom (melkveehouder Gagelweg) en Gerard Korthals (voorzitter natuurbeheer DRV).

Wilnis Klopt heeft overlegd met deze partijen over het gebied Gagel / Bijleveld. De planvorming is gaande en wordt steeds concreter. Begin 2022 zal een inloop voor omwonenden (Oudhuijzerweg, Uitweg, Korenmolenweg, Gagelweg en Donkereind) georganiseerd worden.
Gagel - Bijleveld.png

Wilnis Klopt - 20:23:25 | 22 opmerkingen