Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon-, werk- en leefgemeenschap.

10.09.2021

Afscheid trouwe dienders en vergadering September 2021

Beste leden van Wilnis Klopt en andere geinteresseerden,

De Grote Sniep.pngWij hopen dat jullie ondanks de corona problemen in goede gezondheid een fijne zomer hebben beleefd.

Na de vele digitale besprekingen van de afgelopen lange periode vergaderde Wilnis Klopt na de zomerstop ‘live’ op 7 september in de Grote Sniep.

Graag willen wij jullie allen weer op de hoogte brengen van onze activiteiten. Onderwerpen op onze agenda waren de afgelopen periode o.a. windmolens en zonnepanelen, het verkeer in de Dorpsstraat, de ontwikkelingen bij het Voorbij terrein, verkeersveiligheid in de Maricken.

Wij hebben deze vergadering afscheid genomen van een aantal trouwe aanwezigen: Henk Rikveld was vele jaren nauw bij Wilnis Klopt betrokken vanuit Tympaan- De Baat evenals Pieter Scholten, werkzaam bij de gemeente als contactfunctionaris wijkteams. Beide heren hebben de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Daarnaast gaat bestuurslid Marcel Wiebes verhuizen en daarmee Wilnis en Wilnis Klopt verlaten. De twee beroepskrachten worden weer ingevuld, maar voor Marcel zien wij graag weer versterking binnen onze gelederen.

De Grote Sniep uitzicht panorama - resized.jpg
Binnen Wilnis Klopt is altijd behoefte aan nieuw bloed, aan betrokken mensen die een steentje bij willen dragen aan het behoud van en/of de versterking van de leefbaarheid van ons dorp.

Neem vrijblijvend contact op met een van de bestuursleden (<voornaam>@wilnisklopt.nl), laat het even weten per mail info@wilnisklopt.nl  of schuif eens aan bij onze vergaderingen (zie Facebook en website voor datum en locatie) en ervaar de prettige, positieve, productieve en losse sfeer. Elke vorm van betrokkenheid is welkom!

Hieronder vindt u een verkorte versie van de notulen.

Verkorte notulen vergadering September 2021

Aanwezig
Het bestuur van Wilnis Klopt, Pieter Scholten, Henk Rikveld en Joost Samsom.

Tijdens deze bijeenkomst hebben wij o.a. het volgende besproken:
- Er zijn plannen vanuit de provincie voor de aanleg van een strook moeras tussen de Gagelweg en de Oudhuijzerweg. Wilnis Klopt wil in gesprek met de betrokken wethouder om onze zorgen te delen omtrent de mogelijke overlast van knutten die zal ontstaan.
- De ontwikkelingen op gebied van duurzame energie zijn besproken; voor het plaatsen van zonnevelden zal veel ruimte nodig zijn nu windmolens van de baan zijn. Wilnis Klopt wil het dorpse karakter en ons landschap behouden en denkt na over mogelijke oplossingen. We hebben hierover ook contact met de dorpsraden van De Hoef en Baambrugge.
- We volgen de bouwplannen van Van Schie op de voormalige Voorbij locatie.
- Er wordt opnieuw contact met de gemeente gezocht i.v.m. de mogelijke invoer van eenrichtingsverkeer in Wilnis Dorp.
- Bij het zoeken van locaties voor een trimbaan en calisthenics in De Ronde Venen zijn wij betrokken.
- De mogelijke sluiting van de bibliotheek in de Willisstee willen we voorkomen.
- We willen in november een overleg met het college van De Ronde Venen plannen, waarin wij onder andere een aantal van bovengenoemde punten zullen bespreken.

Wilnis Klopt - 08:25:03 | 6 opmerkingen

 1. beagle adoption

  17.10.2022

  The box is to be his place of refuge and ought to never be utilized to rebuff your little dog. The time in the container ought to be pretty much as pleasant as is conceivable. Toys and treats can assist with laying out this setting of amicability and harmony.

 2. https://torresaesthetics.com

  24.10.2022

  Tinea cruris and people cases of tinea pedis that contain simplest the net areas may be dealt with with any of the topical antifungal retailers. Other varieties of tinea pedis normally require the use of griseofulvin. Mild cases of tinea corporis also reply well to topical dealers.

 3. Philadelphia Wedding Chapel

  24.01.2023

  A wedding in Philadelphia is something any couple ought to consider. You can make the grave service much seriously energizing. Despite the fact that they say that what occurs in Vegas stays in Vegas, I’m certain the pleasant recollections you had in the city will remain with you until the end of your life, any place you and your accomplice might be.

 4. 娛樂城推薦

  15.02.2023

  当然,这将使俱乐部花费更多的时间来监督,但潜在的收益将超过这些支出。审查数据显示,当客户支持符合他们的假设时,球员会在俱乐部待更长的时间。因此,考虑到这些数据,我们目前需要了解的是我们可以通过何种方式帮助赌博俱乐部传达这种和愚蠢的体验。 ”。

 5. Spray tanning Brooklyn

  16.02.2023

  Splash tan in a can is the most secure, least demanding method for getting an ideal gloomy tan at home! Not any more hurtful UV beams or excursions to the tanning bed.You will need to track down a respectable shop. Make an inquiry or two, verbal exchange is dependably an effective method for figuring out what salon does the best splash tanning. Whenever you’ve picked a salon book your arrangement.

 6. Situs Judi

  28.02.2023

  Contemplate your choices as well. With a web-based poker betting webpage, you would presumably maintain that a selection of games should look over as well as the chance to play in a couple of competitions in the event that you so wanted. You would likewise need admittance to poker rooms of shifting abilities levels as your own poker ability moves along.

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments

Om geautomatiseerde spam zoveel mogelijk te beperken, is deze functie beveiligd met een captcha.

Hiervoor moet inhoud van de externe dienstverlener Google worden geladen en moeten cookies worden opgeslagen.