Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon-, werk- en leefgemeenschap.

10.09.2021

Afscheid trouwe dienders en vergadering September 2021

Beste leden van Wilnis Klopt en andere geinteresseerden,

De Grote Sniep.pngWij hopen dat jullie ondanks de corona problemen in goede gezondheid een fijne zomer hebben beleefd.

Na de vele digitale besprekingen van de afgelopen lange periode vergaderde Wilnis Klopt na de zomerstop ‘live’ op 7 september in de Grote Sniep.

Graag willen wij jullie allen weer op de hoogte brengen van onze activiteiten. Onderwerpen op onze agenda waren de afgelopen periode o.a. windmolens en zonnepanelen, het verkeer in de Dorpsstraat, de ontwikkelingen bij het Voorbij terrein, verkeersveiligheid in de Maricken.

Wij hebben deze vergadering afscheid genomen van een aantal trouwe aanwezigen: Henk Rikveld was vele jaren nauw bij Wilnis Klopt betrokken vanuit Tympaan- De Baat evenals Pieter Scholten, werkzaam bij de gemeente als contactfunctionaris wijkteams. Beide heren hebben de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Daarnaast gaat bestuurslid Marcel Wiebes verhuizen en daarmee Wilnis en Wilnis Klopt verlaten. De twee beroepskrachten worden weer ingevuld, maar voor Marcel zien wij graag weer versterking binnen onze gelederen.

De Grote Sniep uitzicht panorama - resized.jpg
Binnen Wilnis Klopt is altijd behoefte aan nieuw bloed, aan betrokken mensen die een steentje bij willen dragen aan het behoud van en/of de versterking van de leefbaarheid van ons dorp.

Neem vrijblijvend contact op met een van de bestuursleden (<voornaam>@wilnisklopt.nl), laat het even weten per mail info@wilnisklopt.nl  of schuif eens aan bij onze vergaderingen (zie Facebook en website voor datum en locatie) en ervaar de prettige, positieve, productieve en losse sfeer. Elke vorm van betrokkenheid is welkom!

Hieronder vindt u een verkorte versie van de notulen.

Verkorte notulen vergadering September 2021

Aanwezig
Het bestuur van Wilnis Klopt, Pieter Scholten, Henk Rikveld en Joost Samsom.

Tijdens deze bijeenkomst hebben wij o.a. het volgende besproken:
- Er zijn plannen vanuit de provincie voor de aanleg van een strook moeras tussen de Gagelweg en de Oudhuijzerweg. Wilnis Klopt wil in gesprek met de betrokken wethouder om onze zorgen te delen omtrent de mogelijke overlast van knutten die zal ontstaan.
- De ontwikkelingen op gebied van duurzame energie zijn besproken; voor het plaatsen van zonnevelden zal veel ruimte nodig zijn nu windmolens van de baan zijn. Wilnis Klopt wil het dorpse karakter en ons landschap behouden en denkt na over mogelijke oplossingen. We hebben hierover ook contact met de dorpsraden van De Hoef en Baambrugge.
- We volgen de bouwplannen van Van Schie op de voormalige Voorbij locatie.
- Er wordt opnieuw contact met de gemeente gezocht i.v.m. de mogelijke invoer van eenrichtingsverkeer in Wilnis Dorp.
- Bij het zoeken van locaties voor een trimbaan en calisthenics in De Ronde Venen zijn wij betrokken.
- De mogelijke sluiting van de bibliotheek in de Willisstee willen we voorkomen.
- We willen in november een overleg met het college van De Ronde Venen plannen, waarin wij onder andere een aantal van bovengenoemde punten zullen bespreken.

Wilnis Klopt - 08:25:03 | 6 opmerkingen