Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon-, werk- en leefgemeenschap.

28.01.2021

Jaarvergadering en Jaarverslag 2020

Alle leden hebben zojuist een uitnodiging ontvangen voor de jaarvergadering. Ben je lid en heb je deze nog niet ontvangen, kijk dan eerst even in de map waar je ongewenste e-mail (spam) terecht komt. Staat hij daar niet bij, neem dan even contact met ons op.

Jaaroverzicht

Wij zijn sinds een jaar een vereniging en zijn dit met een vliegende start begonnen. Het winterfeest in de Willisstee was een groot succes en hadden we zeker begin 2021 herhaald als Covid 19 er niet tussen was gekomen.

Covid heeft het voor iedereen een lastig jaar gemaakt en voor sommigen onder ons een treurig jaar. Laten we hopen dat we, als de vaccinaties eenmaal goed op gang zijn gekomen, weer langzaam naar een enigszins normale gang van zaken terug kunnen keren.

Vergaderen was het afgelopen jaar weliswaar op afstand vol te houden maar toch minder makkelijk daardoor. Je mist het persoonlijke contact. Gelukkig hebben we toch behoorlijk wat werk kunnen verzetten.

Uw bestuur is het afgelopen jaar 11 keer in vergadering bijeen geweest,
Alle keren met een vertegenwoordiger van de gemeente en Tympaan de Baat, waarvan 2x met de wethouder, en 7x met extra leden/gasten voor een speciaal onderwerp zoals verkeerssituatie in het oude dorp, ontsluiting van de Maricken, openbaar vervoer, aanpassingen van de Padmosweg in samenhang met het verkeer op de Padmosweg ( veel verkeer en er wordt vaak te hard gereden), Pastoor Kannelaan, enzovoort.

Wilnis Klopt heeft het afgelopen jaar zijn betrokkenheid en invloed aangewend voor de volgende onderwerpen:
- Openbaar vervoer, de gestrekte lijnen
- Vrachtverkeer Burgemeester Padmosweg
- Verkeer en parkeeroverlast dorp
- Verzoek om oversteekplaatsen
- Restauratie fietspad a.d. Ringvaart
- Woningbouw op het Voorbij-terrein

In 2021 loopt een aantal zaken door en zal met name de verkeerssituatie in het oude dorp, zonnevelden, windmolens, het Voorbijterrein, de veranderingen in de huisvuilafhandeling in aanvang de agenda gaan beheersen. Daarnaast zullen vast ook nieuwe dingen aandienen.

Wilnis Klopt - 20:37:19 | Een opmerking toevoegen