Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon-, werk- en leefgemeenschap.

25.11.2020

Voorstellen omtrent verkeer in dorpskern Wilnis

28 september, Wilnis,

Begin dit jaar heeft Wilnis Klopt een bijeenkomst georganiseerd over de verkeerssituatie in de dorpskern van Wilnis. Bewoners stellen een aantal maatregelen voor. Hieronder volgt de reactie van de gemeente op deze maatregelen.

Ook hebben we contact gelegd met Veilig Verkeer Nederland om de voorstellen door te nemen.

Totaal eenrichtingsverkeer (dus ook voor fietsers) tijdens breng- en haaltijden
Koningin Julianaschool (als in Vinkeveen)

Dorpsstraat - Julianastraat - Raadhuisstraat
Plattegrond dorp.png

De gemeente staat positief tegenover het houden van een proef met het instellen van eenrichtingsverkeer in de dorpskern van Wilnis. De gemeente stelt voor om dit de gehele week te doen.
De gemeente wil meegeven dat het instellen van eenrichtingsverkeer niet alleen positieve effecten heeft. De snelheid kan toenemen, omdat automobilisten geen tegenliggers meer verwachten. Met gevolgen voor (het gevoel van) de verkeersveiligheid. Verder zal de Dorpsstraat drukker worden: auto’s hebben geen alternatief in de vorm van de Raadhuisstraat. Verder verwacht de gemeente een inspanning van de school en/of Wilnis Klopt: tijdens haal- en brengtijden ouders wijzen op het eenrichtingsverkeer. Het ontbreekt de gemeente aan capaciteit om dit te doen. Verder moeten we gezamenlijk optrekken richting de bewoners van het oude dorp: niet iedereen zal de proef positief ervaren.
De haalbaarheid van het instellen van eenrichtingsverkeer voor fietsers is beperkt. Fietsers zullen het eenrichtingsverkeer in grote aantallen negeren. Het is beter om de energie te steken in het eenrichtingsverkeer voor auto’s. Wellicht is het mogelijk om wel speciale aandacht aan de leerlingen te besteden.

Gele streep op de stoep in bocht Raadhuisstraat- Julianastraat en voor kapsalon Julianastraat
De gemeente wil de proef met het instellen van eenrichtingsverkeer houden en de noodzaak dan nog eens bekijken.

Heg bij speeltuin in bocht Raadhuisstraat- Julianastraat lager of een spiegel plaatsen
Heg blijkt al gesnoeid.

Zebrapad bij oversteken Dorpsstraat t.h.v. Raadhuisstraat (let op visboer)
De gemeente wil de proef met het instellen van eenrichtingsverkeer houden en daarna de noodzaak nog eens bekijken. Daarnaast heeft de gemeente een groot aantal voetgangersoversteekplaatsen in de gemeente. Prioriteit wordt gelegd bij het op orde brengen van deze voetgangersoversteekplaatsen in plaats van nieuwe voetgangersoversteekplaatsen.

Tegenover ‘pukkel’ Herenweg t.h.v. no. 28 een gele streep op de stoep, weerskanten 5 M
De gemeente is van mening dat het allereerst een eigen verantwoordelijkheid is om hiermee rekening te houden. De gemeente wil en kan niet alles regelen. Daarnaast zijn er overwegingen bij een gele streep als de mogelijkheid tot handhaving, onderhoud en de noodzaak tot het nemen van een formeel besluit in verhouding tot de problematiek.

Brugdek: wegdeel versmallen en stoep verbreden
Dit is onderzocht in het kader van mogelijke verkeersmaatregelen op de Herenweg. De bruggenbeheerder ziet een risico voor de brug door de andere verdeling van het gewicht van het verkeer, namelijk meer op dezelfde plek.

Bord van Ondernemersvereniging verplaatsen op hoek bij apotheek (via De Zwart)
Dit zal Wilnis Klopt zelf oppakken met de Ondernemersvereniging.

Op wegdek in bocht bij apotheek ‘30 km’ schilderen
Dit kan worden meegenomen.

Snelheid in dorp meten zoals op A2; traject van punt naar punt
Dit is (voor de gemeente) niet uitvoerbaar. De gemeente heeft wel snelheidsdisplays in beheer.

Ontheffing voor tractoren op N212 en N201, zodat ze niet door dorp hoeven
De Provincie is zeer terughoudend, gelet op de gevolgen voor de verkeersveiligheid en doorstroming. Het onderwerp is al eerder bij de provincie ter sprake gebracht, met een negatieve reactie.

‘Auto te gast’ gebied maken = beter zichtbaar voor bestuurders
Auto te gast past bij een fietsstraat. Een fietsstraat heeft als kenmerk dat er veel fietsers van zo’n route gebruik maken en dat deze route op een bepaalde wijze is ingericht ((rood) asfalt). Het is onvoldoende om alleen een bord te plaatsen. Auto te gast lijkt niet aan te sluiten bij de Dorpsstraat in Wilnis. Er moet worden bekeken wat andere mogelijkheden om het gewenste effect te bereiken.

Tijdstip van het legen van containers veranderen; valt nu samen met aanvang school/spits
Wilnis Klopt gaat eerst zelf na wanneer de containers nu worden geleegd.

Parkeerplaatsen voor bewoners van de Zuwe creëren
Tijdens de vergadering was het onduidelijk of er echt sprake is van een probleem. In het algemeen kan worden gesteld dat de aanleg van extra parkeerplaatsen een laatste mogelijkheid is, gelet op aspecten als beschikbare ruimte, aantasting groen en kosten. Zelfs dan wordt er gekeken of het echt noodzakelijk, bijvoorbeeld in verband met bereikbaarheid hulpdiensten.

Handhaven voor auto’s die te dicht bij een bocht parkeren
Zie eenrichtingsverkeer.

Parkeerterrein kerk gebruiken voor parkeren
Niet besproken tijdens vergadering.

Blauwe zone in dorp evalueren
Gelet op de termijn is het logisch om dit nu op te pakken.

Laadpalen voor elektrische auto’s plaatsen
Er is een aanvraag gedaan. Zover bekend is dit van de bewoners van Dorpsstraat 5. De laadpaal zou dan op het parkeerterrein bij het voormalige gemeentehuis moeten komen.

Parkeervakken/ strepen op wegdek Raadhuisstraat (zoals Veenweg)
Eerst de proef met eenrichtingsverkeer, dan nog een keer de noodzaak bekijken.

Wilnis Klopt - 22:20:56 | 1 opmerking

  1. Hermsen

    04.06.2021

    Ik heb deze week meerdere auto’s zien twijfelen om rechts af te slaan het centrum in richting Herenweg. Ik heb ze ook gewoon rechts af zien gaan ondanks mijn wijzen naar de juiste richting….

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments

Om geautomatiseerde spam zoveel mogelijk te beperken, is deze functie beveiligd met een captcha.

Hiervoor moet inhoud van de externe dienstverlener Google worden geladen en moeten cookies worden opgeslagen.