Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon-, werk- en leefgemeenschap.

25.11.2020

Kennismaking met Elmer Kruger, Wijkagent Wilnis

24 augustus 2020 te Wilnis

Bob geeft een uitleg over Wilnis Klopt en we doen een voorstelrondje en daarna een vragenronde.

Gerard: Wie heeft contact met jongeren die opvallen, de wijkagent of een jongerenwerker?
Elmer: De politie komt vooral als er problemen zijn en wil dan vaak informatie om dat eventueel door te spelen. De politie/ wijkagent is een veiligheidsmanager en geen gezelligheidsprater.

Pieter: Welke soort overlast is in Wilnis het grootst?
Elmer: De meeste klachten gaan over geluidsoverlast. Er zijn weinig inbraken. Dealen van drugs wordt niet getolereerd. BOA en jongerenwerkers worden hierbij eventueel ingeschakeld.
Pieter: De gemeente DRV organiseert ‘Jongeren op straat overleg’ met jongerenwerkers en wijkagenten. Zij leggen de focus op projecten; jongeren maken hun wensen/ initiatieven bekend bij de gemeente. De jeugd wil graag een ‘hangplek’. We kunnen een jongerenwerker uitnodigen om in overleg te zoeken naar een plek.

Marcel: Wat kan de politie doen aan te hard rijden op Padmosweg?
Elmer: Volgens Elmer is de beste manier om wegen in te richten als 50 km weg en dan zodanig dat er ook niet harder gereden kan worden.

Tips van Elmer:
- Meld Misdaad Anoniem is de enige manier om iets echt anoniem te melden.
- Een melding van overlast moet via 0900-8844.
- Elmer participeert als wijkagent niet actief in Whats App Buurtpreventie groepen. Hij roept op om meer van deze groepen op te richten.
- Instagram wordt als kanaal door de politie gebruikt. Elmer is daar ook te vinden onder wijkagent.wilnis.

Wilnis Klopt - 21:12:50 | Een opmerking toevoegen