Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon-, werk- en leefgemeenschap.

18.05.2021

Beleidsnota zoekgebieden zon en wind

Beste Wilnissers,
Google maps met windmolenoverlay.png
Om u zo goed mogelijk te informeren over de op stapel staande plannen met betrekking tot zonnevelden en windmolens, vindt u hieronder beknopte informatie gebaseerd op de Beleidsnota Zoekgebieden zon en wind. Mocht u op basis van onderstaande informatie verdere vragen hebben, dan verwijzen we u graag in eerste instantie naar het originele document hierna te noemen ‘de beleidsnota’, ook kunt u terecht op de uitgebreide duurzaamheidswebsite van de gemeente. Mocht uw vraag daar niet beantwoord worden, dan horen wij dit graag. Allicht kunnen wij u direct van een antwoord voorzien, en anders leggen we uw vraag neer bij de gemeente.

Op 26 mei is de ‘Inspreekavond zoekgebieden zonnevelden en windmolens’, mocht u die willen bijwonen of willen inspreken, dan vindt u hier meer informatie.

De precieze inpassing en mogelijkheden voor zonnevelden en windmolens zal per gebied apart bekeken worden. [Meer weten…]

Wilnis Klopt - 20:12:24 | Een opmerking toevoegen

12.04.2021

Duurzaamheid - Oproep tot meepraten, -denken en/of bijdragen

Wij zoeken Wilnissers die een bijdrage willen leveren aan de discussie en vraagstelling over duurzaamheid in Wilnis; over windmolens en zonnevelden.

Het onderwerp duurzaamheid is ‘hot’ binnen de gemeente. In meerdere dorpskernen wordt er dan ook door belangenvereniging, meer of minder gestructureerd, gewerkt aan het behartigen van de belangen van het desbetreffende dorp. Als Wilnis Klopt zijn we hier natuurlijk ook al mee bezig en daarbij merken we, dat wanneer we dit op een goede manier willen voortzetten, we hulp van u nodig zullen hebben. Dit kan zijn van meepraten en meedenken tot significant bijdragen aan de uitvoering van dit project. [Meer weten…]

Wilnis Klopt - 18:47:21 | Een opmerking toevoegen

28.01.2021

Jaarvergadering en Jaarverslag 2020

Alle leden hebben zojuist een uitnodiging ontvangen voor de jaarvergadering. Ben je lid en heb je deze nog niet ontvangen, kijk dan eerst even in de map waar je ongewenste e-mail (spam) terecht komt. Staat hij daar niet bij, neem dan even contact met ons op.

Jaaroverzicht

Wij zijn sinds een jaar een vereniging en zijn dit met een vliegende start begonnen. Het winterfeest in de Willisstee was een groot succes en hadden we zeker begin 2021 herhaald als Covid 19 er niet tussen was gekomen. [Meer weten…]

Wilnis Klopt - 20:37:19 | Een opmerking toevoegen

25.11.2020

Voorstellen omtrent verkeer in dorpskern Wilnis

28 september, Wilnis,

Begin dit jaar heeft Wilnis Klopt een bijeenkomst georganiseerd over de verkeerssituatie in de dorpskern van Wilnis. Bewoners stellen een aantal maatregelen voor. Hieronder volgt de reactie van de gemeente op deze maatregelen.

Ook hebben we contact gelegd met Veilig Verkeer Nederland om de voorstellen door te nemen.

Totaal eenrichtingsverkeer (dus ook voor fietsers) tijdens breng- en haaltijden
Koningin Julianaschool (als in Vinkeveen)

Dorpsstraat - Julianastraat - Raadhuisstraat
Plattegrond dorp.png

De gemeente staat positief tegenover het houden van een proef met het instellen van eenrichtingsverkeer in de dorpskern van Wilnis. [Meer weten…]

Wilnis Klopt - 22:20:56 | 1 opmerking

Kennismaking met Elmer Kruger, Wijkagent Wilnis

24 augustus 2020 te Wilnis

Bob geeft een uitleg over Wilnis Klopt en we doen een voorstelrondje en daarna een vragenronde.

Gerard: Wie heeft contact met jongeren die opvallen, de wijkagent of een jongerenwerker?
Elmer: De politie komt vooral als er problemen zijn en wil dan vaak informatie om dat eventueel door te spelen. De politie/ wijkagent is een veiligheidsmanager en geen gezelligheidsprater.

Pieter: Welke soort overlast is in Wilnis het grootst. [Meer weten…]

Wilnis Klopt - 21:12:50 | Een opmerking toevoegen