Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon-, werk- en leefgemeenschap.

14.02.2022

Verkorte notulen van januari en februari online

Beste geïnteresseerde,

De samengevoegde verkorte notulen van de vergadering van 10 januari en 7 februari is beschikbaar!

Met vriendelijke groet,

Wilnis Klopt

Wilnis Klopt - 22:38:08 | Een opmerking toevoegen

15.12.2021

Vergadering december en kerst- en nieuwjaarsgroet

Op 6 december jongstleden was de laatste vergadering van Wilnis Klopt voor 2021. Hierin is een aantal zaken benoemd die we begin 2022 gaan oppakken. Meer informatie vindt u hier de notulen.

Rest ons enkel nog het volgende:
nieuwjaarswens2022.png
- Het bestuur van Wilnis Klopt: Bob Nisters, Daniëlle Samsom, Gerard de Kuijer, Jorre Meijrink, Olivier van Straelen en Tom van Zijl.

Wilnis Klopt - 22:57:27 | Een opmerking toevoegen

29.11.2021

Notulen vergadering 9 november met Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen

Gemeente De Ronde Venen.jpgOp 9 november jongstleden, had Wilnis Klopt een vergadering met Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Ronde Venen. Lees er hier alles over!

Wilnis Klopt - 22:53:57 | Een opmerking toevoegen

16.10.2021

Oproep voor aandragen gespreksonderwerpen met de gemeente

In november heeft Wilnis Klopt een vergadering met de Burgemeester en Wethouders (B&W), hiervoor hebben we zelf al een aantal onderwerpen genoteerd, maar wij willen ook graag van U weten welke onderwerpen U besproken zou willen zien. Voor het aanmelden van onderwerpen, vragen we U gebruik te maken van het contactformulier, zodat we voldoende gegevens hebben om contact met U op te nemen mochten we verdere vragen hebben. De volgende onderwerpen hebben we zelf reeds genoteerd:

Duurzaam De Ronde Venen
- Hoe is de stand van zaken rondom de energietransitie. Wat zijn daarin de plannen nu de windmolens van de baan zijn?

Woningen en woningbouw
- Komt er/ is er gemeentelijk beleid aangaande woningbouw, en dan met name woningen voor starters en 55+. [Meer weten…]

Wilnis Klopt - 23:02:20 | Een opmerking toevoegen

Vergadering Oktober en bijeenkomst met Gemeente en Provincie over natuurgebied Gagel / Bijleveld

Het bestuur van Wilnis Klopt heeft twee keer vergaderd deze maand.
Namens de gemeente was Marieke v.d. Berg aanwezig (als vervanging van Pieter Scholten).

Vergadering Oktober 2021Buurderij-van-Dam.png

De eerste bijeenkomst werd gehouden bij Buurderij Van Dam. Daar was ook Niels Broszat (beeldend kunstenaar) bij aanwezig. [Meer weten…]

Wilnis Klopt - 20:23:25 | 22 opmerkingen