Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon-, werk- en leefgemeenschap.

21.11.2022

Vernieling, beschadiging en overlast

Vernieling schommel Het Speelwoud - 2022-11-21.jpegInwoners van Wilnis,

Helaas horen we van verschillende kanten regelmatig dat er op verschillende plaatsen in Wilnis sprake is van vernieling, beschadiging en overlast. In het Speelwoud, het parkje bij de Mees ten Oeverlaan, langs de Wilnisse Zuwe en verscheidene andere locaties. Dit is ook gesignaleerd door de gemeente en de wijkagent. We zijn hierover met elkaar in gesprek.

Het helpt om het bij de gemeente te melden als u iets opmerkt. Dit ondersteunt alle partijen bij de aanpak van het probleem. Dus ziet u iets wat gesloopt of verbrand is, meld het via de website van de gemeente, politie of via de Makkelijk Melden app (Android, iPhone).

Met elkaar houden we ons dorp mooi en veilig!

Wilnis Klopt

Wilnis Klopt - 22:02:45 | 1 opmerking