Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon-, werk- en leefgemeenschap.

16.10.2021

Oproep voor aandragen gespreksonderwerpen met de gemeente

In november heeft Wilnis Klopt een vergadering met de Burgemeester en Wethouders (B&W), hiervoor hebben we zelf al een aantal onderwerpen genoteerd, maar wij willen ook graag van U weten welke onderwerpen U besproken zou willen zien. Voor het aanmelden van onderwerpen, vragen we U gebruik te maken van het contactformulier, zodat we voldoende gegevens hebben om contact met U op te nemen mochten we verdere vragen hebben. De volgende onderwerpen hebben we zelf reeds genoteerd:

Duurzaam De Ronde Venen
- Hoe is de stand van zaken rondom de energietransitie. Wat zijn daarin de plannen nu de windmolens van de baan zijn?

Woningen en woningbouw
- Komt er/ is er gemeentelijk beleid aangaande woningbouw, en dan met name woningen voor starters en 55+?
- Is er voorkeursbeleid met toewijzing van woningen voor huidige inwoners van een dorpskern of de gemeente?
- Er komen steeds meer gezinnen te wonen in woningen die bedoeld zijn voor 55+, hoe kijkt de gemeente tegen deze ontwikkeling aan?
- Er is in het land een trend om blokken sociale huurwoningen te slopen, moeten we daar ook voor vrezen binnen onze gemeente?
- En komt er dan weer sociale huur voor in de plaats?

Openbaar vervoer, fietsen en wegen
- Wat zijn de ambities voor wat betreft de aanleg van fietspaden? Bijvoorbeeld over de oude spoorbaan.
- Er zijn enkele wegen zoals de Oudhuijzerweg, Veldzijdeweg en de Wilnisse Zuwe, die erg laag liggen. Zijn er plannen en/ of reserves aangelegd om die in de nabije toekomst aan te pakken?
- Wat mogen we kwa vervoersbeleid van de gemeente verwachten naast hier en daar een buslijn aanpassen? Zijn er bijvoorbeeld gedachten over snelfietspaden richting Utrecht en Amsterdam? Vrije busbanen naar dichtbijgelegen treinstations? Zouden we de meest fietsvriendelijke gemeente van Utrecht kunnen worden?

Dorpse zaken
- Er doen geluiden de ronde dat de gemeente de structuurvisie Wilnis Dorp wil laten vallen. Op welke wijze wordt dan het Dorpse karakter van Wilnis bewaakt?
- Is er een plan om de dynamiek tussen inwoners te versterken door bijvoorbeeld meer fondsen vrij te maken voor cultuuruitingen in De Willistee?
- Hoe kijkt het college aan tegen de Dorpsraden? Zijn er gedachten over hoe die raden geholpen kunnen worden in hun bestaan en hun ontwikkeling?

Wilnis Klopt - 23:02:20 | Een opmerking toevoegen